Karl May  Medveölő fia
 • Sorozat:
  Karl May Művei - I. sorozat - Indián történetek
  2. kötet
 • Fordító: Ossik János
 • Kategória: Gyermek- és ifjúsági könyvek
 • Oldalszám: 240
 • Könyv kötése: keménytáblás
 • Könyv szélessége: 117 mm
 • Könyv magassága: 177 mm
 • Könyv súlya: 200 gramm
 • Áfa: 5%
 • Bizományos értékesítés: Van
 • Rendelhető: Igen
 • ISBN/ISSN: 9786155129803
Gyermek- és ifjúsági könyvek

Áttekintés a könyvről

Karl May Művei 2. kötet

A kiadó a szerző eredeti szövegei alapján készült új fordításokat jelenteti meg, és nem a régebbi, az ifjúság számára átdolgozott regényeket adja ki újra.
Legyél Te is indián!

Karl May régen: az ifjúság számára átdolgozva…
Karl May ma: eredetiben, felnőtteknek és ifjaknak!!! Uff!Információ a könyvről

Baumann, a vadnyugati vadász a medvék esküdt ellensége; egy medve ölte meg a feleségét, és csaknem elpusztította a fiát is.

Azóta ha meghallja, hogy valahol egy medve kószál, nem nyugszik addig, amíg meg nem öli. Innen kapta nevét is: Medveölő. A sziú indiánok egy csoportja, az ogallalla harcosok elfogják Medveölőt és barátait. Biztos halál vár rájuk, hiszen fel akarják áldozni őket a Pusztító Tűz sírján. A hír hallatára Martin elindul néhány barátjával, hogy kiszabadítsa a foglyokat. Útjuk során fölbukkannak a May-regényekből már jól ismert, klasszikus figurák: Old Shatterhand és Winnetou.

Az ellenséget lopva megközelíteni nem könnyű dolog. Ha nem fenyeget nagyobb veszély, s nincs okunk nyomainkat eltüntetni, akkor térden és tenyéren kúszva is odalopakodhatunk az ellenséghez. Ilyenkor persze könnyen felismerhető nyomokat hagyunk hátra, különösen füves terepen.

De ha nem tanácsos nyomokat hátrahagynunk, akkor csak kézujjainkra és lábujjainkra támaszkodva haladhatunk előre. Ilyenkor karunkat és lábunkat jól ki kell nyújtóztatnunk, hogy hasunk majdnem horzsolja, de mégse érintse a földet, tehát egész testsúlyunk a kéz- és lábujjainkra nehezedik.

Ezt kibírni még rövid ideig is igen nehéz; nagy testi erő, nem mindennapi ügyesség és sokévi gyakorlat kell hozzá. Az úszók megemlegetik, ha görcs áll a lábukba, de az ellenséget kúszva megközelítő harcosok az ujjak görcsétől rettegnek a legjobban, hiszen ez a fajta görcs életükbe kerülhet, ha felfedezik őket. Old Shatterhand ilyen fáradságos módon mászott a ellenség tábora felé.

Forrás: Ismeretlen


Részlet a könyvből:

A két vadász vállára vetette puskáját, és nagy kerülővel a patakhoz osont. Ott leereszkedtek az innenső parton, átugrottak a sekély vízen, aztán felkapaszkodtak a túlsó partra. Most újabb, de ellenkező irányú kerülővel visszajutottak a patakhoz, éppen szemben azzal a hellyel, ahol a meglesett banda tanyázott. Jemmy és Davy úgy tett, mintha most pillantaná meg őket először. Ámuldozva meresztették szemüket a másik partra.

- No, nézd csak! - kiáltott fel jó hangosan Köpcös Jemmy. - Esküdni mertem volna, hogy rajtunk kívül egy teremtett lélek sincs ezen a prérin, most meg egy egész meetinget látok!

A patak kanyarulatával övezett füves területen heverő alakok felugráltak, és a jövevények felé fordultak. Bosszús arckifejezésük elárulta, hogy nem örülnek túlságosan felbukkanásuknak.

De amint jobban szemügyre vették a két alakot, arcuk kiderült, és hangos hahotában törtek ki.

- Damned! - kiáltott fel egy marcona fickó. - Ki ez a két pasas? Hé, fiúk! Azt hiszitek, farsang van, hogy maskarába öltöztetek?

- Hát persze! - kiáltott vissza Jemmy. - Még egy bohócra van szükségünk! Gyere, állj be közénk!

- Mit gagyogsz, te félcéderes? Gyere át te, majd én ellátom a bajodat, meg a cimborádét is!

- Ilyen kedves meghívásnak nem lehet ellenállni - mondta Davy, és egyszerűen átlépte a vizet, majd további két lépéssel a másik parton termett. Jemmy fürgén követte, aztán elébe állt, és két karját kitárva ünnepélyesen meghajolt.

- Jó napot, uraim! Itt vagyok, ragyogok! - kiáltotta szélesen mosolyogva. - A torkom egészen kiszáradt. Remélem, megkínálnak egy kis itókával.

- Ott a patak, vedelj! - hangzott a röhögő válasz.

- Micsoda? Vizet igyak? Ezt javasolod nekem, nagyapám legkedvesebb unokájának? Hát ezért kár volt idáig talpalnom.

- Talán azt hitted, hogy a préri egy óriási vendéglő, ahol azt kaphatsz, amit akarsz?

- Azt hát. Friss vadpecsenyét könnyűszerrel kapok, csak az itóka hiányzik. Nektek van bőven, lefogadom!

- És ha van? Meg tudjuk inni magunk is.

- Remélem, nem ez az utolsó szavad. Ha már olyan szerencsénk van, hogy ezen az elhagyott helyen kellemes társaságra akadunk, illő, hogy megkínáljatok valamivel. De engedelmetekkel, uraim, mit kerestek itt, ahol a madár sem jár? Mi szél fújt ide? S ki a kalauzotok?

- Nincs kalauzunk. Megtaláljuk az utat magunk is - torkolta le a marcona fickó.

Közben néhány társa is odacsődült, és vigyorogva hallgatta a beszélgetést.

- Igazán? Nem is képzeltem volna! - mondta Jemmy gúnyos hangon. - Hát ez mi? - tette hozzá hirtelen, a fűben heverő indiánra mutatva, mintha csak most venné észre.

- Egy fogoly! Méghozzá indián! Egy indián fogoly! Biztos, hogy jól meg van kötözve?

Megdöbbenve hátralépett, s olyan arcot vágott, mintha még így is félne tőle. A többiek röhögtek, s aki eddig beszélt vele, most fölényesen megnyugtatta:

- No, no! Nem kell mindjárt begyulladni! Úgy látom, még nem találkoztál rézbőrűvel.

- Hát nemigen... őszintén szólva nincs is nagy kedvem hozzá. De ha igazán jól megkötözté­tek...

Egy lépést tett az indián felé, de a társaság vezetője útját állta.

- Maradj ott, ahol vagy! - förmedt rá. - Semmi közöd ehhez az indiánhoz! És egyáltalán kik vagytok, és mit akartok? Legfőbb ideje, hogy bemutatkozzatok.

- Semmi akadálya - felelte Jemmy. - Ez itt a barátom, Davy Croner, én meg James Pfefferkorn vagyok.

- És mit kerestek itt?

- Vadászok vagyunk, s véletlenül vetődtünk erre. Feleltem a kérdésedre, most te következel. Én is szeretném tudni, ki vagy.

- Az én nevem Brake - felelte a társaság vezetője. - Hogy a többit hogy hívják, nem fontos. Úgyse tudnál nyolc nevet megjegyezni.

- Elég nekünk egy is - szólt közbe mély hangján Davy. - Úgyis tudjuk, miféle úriemberekkel van dolgunk.

- Sértegetni akarsz? - fortyant fel Brake. - Vigyázz a nyelvedre, mert könnyen pórul járhatsz!

Megmarkolta az övébe dugott kés nyelét, de Davy megelőzte. Villámgyorsan kirántotta mind­két revolverét, és ugyanezt tette Jemmy is. Brake le akart hajolni, hogy felkapja a fűben heverő puskáját, de Jemmy rákiáltott:

- A puska ott marad! Ha megérinted, megnyomom a ravaszt! Ez a préri törvénye.

Az emberek hüledezve néztek rá, de nem siettek vezetőjük segítségére. Elkövették azt a könnyelműséget, hogy puskáikat elhagyták. A fegyverek szanaszét hevertek, s nem a kezük ügyében. A rájuk szegezett pisztolycsövek elvették a kedvüket attól, hogy most a puskák után kapkodjanak.


Kapcsolódó könyvek:
Az Ezüst-tó kincse
A sivatag szelleme
Kajmán kapitány

Az író életrajza

1490 Ft
Ajánlott könyvek

Benedek Elek

A tordai tündérvár

Tordától nem messze, az Aranyos vize mellett van egy hegy, Tündér a neve. Ennek a hegynek a tetején réges-régen egy fényes, nagy vár volt, Tündérvár volt a neve, de ma csak a romladékát lehet látni.

Sok száz esztendeje lehetett annak, még ezernél is több esztendeje, Erdélynek a földjén egy hatalmas király lakott. De hiába volt a nagy hatalma, nem volt boldog, mert Isten nem áldotta meg gyermekekkel. Sokat tűnődött azon, hogy kire hagyja az országát...

Benedek Elek

Az aranymadár

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egy király, akinek annyi országa volt, hogy azt sem tudta, melyikben lakjék.

Amit csak a szeme-szája kívánt, s amit csak kigondolt, mindent elhoztak neki a népek. De mégsem volt boldog, mert amit legjobban szeretett volna, azt neki senki nem tudta megszerezni. Volt a világon valahol egy aranymadár, annak nagy híre kerekedett…

Benedek Elek

Talléros kalap


Három diákról meg egy parasztemberről mondok mesét. A diákok nagy, szakállas legények voltak már mind a hárman, s egyszer, mit gondoltak, mit nem, elindultak országot-világot látni, szerencsét próbálni.


Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szembejő velük egy parasztember. Az egyik diák nagy hetykén megszólítja:

- Hány hét a világ, bácsi? - Mával is kevesebb, uram - mondotta a paraszt, s tisztességtudással megemelintette a kalapját.

- Hát a jó erkölcs hol terem? - kérdi a diák. - Megterem a virág a gazban is…

Benedek Elek

Az aranytulipán

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király, annak egy fia.

Mikor ez a királyfi nagy legénnyé serdült, azt mondta az apjának: - Édesapám, én elmegyek, s addig vissza sem térek, míg a világon a legszebb leányt meg nem találom: az lesz az én feleségem…