A háború kutyái 1. sorozat
A háború kutyái 1. sorozat

A második világháborút angol haditudósítóként megjárt, majd népszerű íróvá lett Leo Kessler könyvei a német hadsereg katonáinak nézőpontjából mesélnek a nagy világégésről. Könyveiből kiderül: közel sem volt mindenki fanatikus náci, "csak" katona – tették a dolgukat, ha ezerszer nem is tetszett nekik. Ismerjük meg a háború csatáit az ő meséikből is!

Látogassa meg a sorozat Facebook oldalát!

A sorozat kötetei:
1. kötet - A Farkasfalka
2. kötet - Vér és jég
3. kötet - Véres hegy
4. kötet - Halálfejesek
5. kötet - Végső küldetés
6. kötet - A háború szajhái
7. kötet - A halál Sólymai
8. kötet - Mészárszék
9. kötet - Az Asszaszínok völgye
10. kötet - Kitörés Sztálingrádból
11. kötet - Fekete Lovagok
12. kötet - Otto „háborúja”
13. kötet - Dermesztő katlan
14. kötet - A tankpusztítók
15. kötet - Otto villámháborúja
16. kötet - Otto és az SS
17. kötet - Kísértet Hadosztály
18. kötet - Sasok a hóban
19. kötet - A Harag Hadművelet
20. kötet - Tűz Kabul felett

Megrendelem a 20 kötetes A HÁBORÚ KUTYÁI sorozat 1-20. kötetét egy összegű fizetéssel 19.400 Ft helyett 15.495 Ft-ért.Fogyasztói ár: 15495,-Ft
Megrendelem a 20 kötetes A HÁBORÚ KUTYÁI sorozat 1-20. kötetét három részletben történő fizetéssel 19.400 Ft helyett 16.995 Ft-ért (1 x 5.995 + 2 x 5.500 Ft).Fogyasztói ár: 16995,-Ft
Megrendelem a 20 kötetes A HÁBORÚ KUTYÁI sorozat 2-20. kötetét három részletben történő fizetéssel 19.400 Ft helyett 16.500 Ft-ért (3x5.500 Ft).Fogyasztói ár: 16500,-Ft

Leo Kessler

Leo Kessler háborús regényei 11-20 Díszdoboz 2.

Leo Kessler – írói álnév; igazi neve Charles Whiting, aki a II. világháború végén haditudósítóként végigjárta Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Németországot.

Díszdoboz

Leo Kessler

Leo Kessler háborús regényei 1-10 Díszdoboz 1.

Leo Kessler a II. világháborúban a frontonvonalban megélt tapasztalatait írta meg lélegzetelállítóan izgalmas háborús regényeiben.

 

JELENLEG NEM RENDELHETŐ!

Jelenleg nem rendelhető

A sorozat 1. kötete

Leo Kessler

A Farkasfalka

Leo Kessler A háború kutyái 1. kötet

A könyv a náci Németország rettegett tengeralattjárója, az U-69 története. A kapitány, Christian Jungblut belekóstolt a győzelem ízébe, átélte a hanyatlás napjait és a háborús Németország végső korszakának pátoszát.

Háborús történetek

A sorozat 2. kötete

Leo Kessler

Vér és jég

Leo Kessler A háború kutyái 2. kötet

A Wotán ezredből az ardenneki csata után csak a háborúban megfáradt Schulze törzsőrmester maradt életben. Zászlóalj-parancsnokként most a Vértes hegység hózárta titkos ösvényeire vezényli az egykor legendás SS-egység megmaradt katonáit.

Háborús történetek

A sorozat 3. kötete

Leo Kessler

Véres hegy

Leo Kessler A háború kutyái 3. kötet

1942 tavaszára a németek mélyen behatoltak a Szovjetunió területére, ám a lendület megtorpanni látszott, ezért Hitler kiadta a parancsot: „Az egész világ számára be kell bizonyítanunk a Német Nép nagyságát. Ehhez az szükséges, hogy meghódítsuk a Kaukázus legmagasabb és legveszélyesebb csúcsát, az Elbruszt.”

Háborús történetek

A sorozat 4. kötete

Leo Kessler

Halálfejesek

A Wotan SS Rohamezred, felsőbb parancsra, egy már-már lehetetlen küldetésre készül a Szovjet Hadsereg elitje ellen, a Barbarossa hadművelet során.

Az arisztokratikus von Dodenburg százados és a minden hájjal megkent Schulze őrmester ebbe a pokolba is követi Geier őrnagyot. Európa legkeményebb katonái így jutnak el Fehéroroszágon keresztül a Don melletti Rosztov városába…

JELENLEG NEM RENDELHETŐ!

Jelenleg nem rendelhető

A sorozat 5. kötete

Leo Kessler

Végső küldetés

Az Első SS Stuka Század 1944 telén az orosz fronton harcolt, csakúgy, mint Vörös Rózsa és szadista bandája. „Az Orosz Vér Nővérei” ugyanis inkább voltak szörnyek, mint nők: valamennyien a németek elleni háborúban veszítették el hozzátartozóikat, s ezért féktelenül gyűlölték a fritzeket. Így amikor de la Maziére ezredes a Rózsa partizánjaink fogságába esett, úgy tűnt, nincs más választása, mint az öngyilkosság. Csakhogy az SS jelmondata ez: „A hűségem a becsületem” - s ezek a férfiak vakon hittek ebben.

Háborús történetek

A sorozat 6. kötete

Leo Kessler

A háború szajhái

A kötet főszereplője egy német elitalakulat, a Wotan SS Rohamzászlóalj vezetői: a végtelenül cinikus és kíméletlen Keselyű, aki a tábornoki csillagok utáni eszelős vágyától vezérelve képes lemészároltatni az egész egységét; Schulze, a hamburgi dokkmunkás, aki egy kis balhéért sosem megy a szomszédba, ám akinek fő célja, hogy túlélje a háborút. A zászlóalj sorsa mégis talán von Dodenburgéval fonódik legszorosabban össze, a fiatal tisztével, aki még lelkes ifjúként állt az SS soraiba, de átélve a háború borzalmait és a fasizmus embertelenségét kiábrándult, kiégett ronccsá válik.

Háborús történetek

A sorozat 7. kötete

Leo Kessler

A halál Sólymai

A Stuka-sorozat második kötete azokról a zuhanóbombázókról szól, amelyek végigbombázták Angliát, eltalálták György király Buckingham-palotáját, rettegésben tartották Görögország lakosságát, elősegítették Kréta elfoglalását, megtizedelték a jugoszláv partizánokat, vérbe borították Oroszországot, s állandó félelemben tartották egész Európát.

JELENLEG NEM RENDELHETŐ!

Jelenleg nem rendelhető

A sorozat 8. kötete

Leo Kessler

Mészárszék

A Nagy Német Hadsereg menekül Franciaországból. Vajon a gyávasággal és parancsszegéssel megvádolt von Dodenburg és „svihákjai”, Schulze és Matz, meg tudják-e menteni a „csecsemőket”, a Huszonötödik Hitlerjugend SS Hadosztály túlélőit? Vajon sikerül-e a fanatikus, mindenre elszánt, de még alig tizennyolc éves gyerekeket hazavinniük a Reichbe a belga partizánok és a Szövetségesek szorításában?

Háborús történetek

A sorozat 9. kötete

Leo Kessler

Az Asszaszínok völgye

1943, a nagyhatalmak a teheráni konferenciára készülnek. Hogy megakadályozza ezt, Hitler Harkovból a Teherán melletti Asszaszínok völgyébe küldi az Edelweiss Rohamosztagot.

Ehhez azonban először le kell győzniük a szovjet sítalpas hegyivadászokat, s meg kell küzdeniük a hó- és jégfödte hegyekkel is. Vajon sikerül-e bejutniuk a konferencia tervezett színhelyére?

Háborús történetek

A sorozat 10. kötete

Leo Kessler

Kitörés Sztálingrádból

A német hadsereg körül bezárul a „Katlan”, s Hitler parancsára minden utánpótlás nélkül harcolniuk kell „az utolsó emberig, az utolsó töltényig”. A „dezertáló” Votanra ráküldik a vadászrepülőket, nehogy kitudódjék: vezérük és vezérkara cserbenhagyta és fel akarja áldozni őket. Egymás ellen fordulnak-e, egymás ellen uszíthatók-e a bajtársak e kétségbeejtő helyzetben, vagy vállvetve segítik egymást? Van-e kiút Sztálingrád dermesztő poklából?

Háborús történetek

A sorozat 11. kötete

Leo Kessler

Fekete Lovagok

Az első SS Stuka Század félelmetes harcosait, a Fekete Lovagokat most a franciaországi hadjáratba veti be Heinrich Himmler – De la Maziére egységének először a luxemburgi határ közelében fekvő Gmuend falucska melletti folyócskán átívelő pontonhidat kell lebombázniuk, hogy megakadályozzák a franciák átkaroló támadását a német páncélosok ellen, majd nem sokkal később a skót Highlanderek ellen vetik be őket az óceán partján. Mindkét csatát ők nyerik…

Háborús történetek

A sorozat 12. kötete

Leo Kessler

Otto „háborúja”

A gazember, csaló, Casanova, kékszemű, Otto Stahl egyaránt otthonosan mozog a kéjsóvár asszonynép budoárjában, és a feketepiacon, ha babkávét kell szerezni. Természeténél fogva ugyan gyáva alak, ám valóságos zseni, ha a saját bőrét kell menteni. Bár Otto sikeresen elkerüli a német sorozóbizottságot, - mégis a frontvonalra katapultálják, s mire észbe kap, már egy holland harckocsizó század ellen kell akcióba mennie. Otto Stahl háborújának erkölcstelen, véres, vidám kalandjai közepette a Harmadik Birodalom belső köreinek olyan vetülete tárul elénk, amilyet még sosem volt alkalmunk látni.

Háborús történetek

A sorozat 13. kötete

Leo Kessler

Dermesztő katlan

Hogyan jutott ki Demjanszk vérfagyasztó katlanjából a Wotan megfogyatkozott csapata az orosz gyalogság tömött, földbarna sorainak végeláthatatlan falanxával szemben, amely tömör falként egyre csak közeledett feléjük? Majd hogyan vette fel a harcot a tankok rengetegével, melynek láttán és hallatán még az elpusztíthatatlannak tűnő Schulze bátorsága is meghajolt?

Háborús történetek

A sorozat 14. kötete

Leo Kessler

A tankpusztítók

A Csatornától egészen a Kaukázusig terjesztette fekete szárnyait, több mint kétezer mérföldnyi területet és háromszáz millió polgárt vonva árnyéka alá. Három diadalmas éven át egyik győzelmét a másik után aratta. És mint mindig, azok a vészjósló, fekete halálsólymok, a Stukák vezették a támadást. Csakhogy az idők változnak. Bár a Sas még mindig zúgott, a földön a csukaszürke hadsereg már érezni kezdte a téli szél jeges csípését, s egyre jobban szenvedett az újabb orosz tél erőteljes vadságától. Előttük a végtelen kiterjedésű, határtalan, fehér sztyeppe, ők pedig csak mentek, masíroztak egyre tovább és tovább, meg sem állva, egész a világ végéig. Legyőzhetnek-e valaha is egy ilyen hatalmas országot? Lehetséges volna?

Háborús történetek

A sorozat 15. kötete

Leo Kessler

Otto villámháborúja

Az Észak Franciaországba telepített mobil tábori bordély biztonságában rejtőzködő Otto abban a tévhitben tengette napjait, hogy itt átvészelheti a háború hátralévő részét. E boldog tudat egészen addig tartott, míg egy éjjelen ellenséges kommandó intézett támadást a környék ellen, és Otto Stahl csakhamar egy angliai hadifogolytáborban találta magát. Ám a találékony Otto, mint mindig, ezúttal is rátalál a kiútra, ami hazavezeti, Németországba – ahol valóságos hősöknek kijáró fogadtatásban részesül...

Háborús történetek

A sorozat 16. kötete

Leo Kessler

Otto és az SS

Otto Stahl és von der Weide gróf ezúttal „önkéntesként” vesznek részt Hitler Ardennekbe tervezett hadműveleteiben, különleges megbízatással: Feladatuk, hogy amerikai egyenruhába öltözve, Mex és Tex álnéven furakodjanak az ellenség hátamögé, s különféle szabotázsakciókkal, többek között a Meuse folyón átívelő híd elleni támadásokkal segítsék a német előrenyomulást. Legtitkosabb feladatuk azonban az „Ike” Eisenhower tábornok elleni gyilkos merénylet. Vajon az igazi Ike rezidenciáját támadják-e meg, avagy csak egy megtévesztésig azonos Ike-hasonmásét?

Háborús történetek

A sorozat 17. kötete

Leo Kessler

Kísértet Hadosztály

1940 tavasza-nyara: Rommel tábornok azt a parancsot kapja, hogy rohanja le Franciaországot, ám ott áll előttünk a bevehetetlennek számító Maginot-vonal. Ám Rommel úgy dönt, inkább a hosszabb utat választja, s megkerüli az erődrendszert. Innen aztán már majdnem egyenes út vezet a végső győzelemig…

Háborús történetek

A sorozat 18. kötete

Leo Kessler

Sasok a hóban

1940 tavaszán Winston Churchill, az Admiralitás Első Lordja, kétségbeesett küldtetésre vezényli a haditengerészetet: egy gyakorlatlan, amolyan „hétvégi” katonákból álló erőt tesznek partra Norvégia ellenséges körzetében, hogy támadást intézzenek a Német Hadsereg elitje, Dietl tábornok hegyivadászai ellen. Eleinte úgy tűnt, hogy a kegyetlen, bátorságtól és energiától fűtött briteké lesz a győzelem, csakhogy nem számoltak a hóban rejtőzködő Sasokkal. Márpedig Hitler kedvenc, rettenetes Edelweiss-rohamosztaga ekkor már rég lesben állt.

Háborús történetek

A sorozat 19. kötete

Leo Kessler

A Harag Hadművelet

1944 telén Hitler elszánja magát még egy utolsó kísérletre a nyugati háború megnyerése érdekében: von Dodenburg ezredes elit SS Rohamosztagával, a Wotannal hatalmas páncélos támadást tervez, ami megosztaná a Belgiumban, illetve Hollandiában állomásozó brit és amerikai haderőket.

Háborús történetek

A sorozat 20. kötete

Leo Kessler

Tűz Kabul felett

Himmler újra különleges feladatot szán Hitler kedvenc csapatának, az Edelweiss Rohamosztagnak: Afganisztánból Nepál veszélyes hegyein át, Assam sötét erdőin keresztül a felszabadításra váró Indiába igyekeznek – a németek ugyanis szabadságot ígértek az indiai népnek. Márpedig az Edelweiss félelmet nem ismerő úttörői nélkül a szörnyű nehéz, hegyes terepen sosem lehetne átkelni, hogy valóra válthassák az ígéretünket.

Háborús történetek
Az oldal tetejére