Agócs Károly
Vissza

Az ELTE Bölcsészkarán szerzett tanári diplomát francia és spanyol nyelv és irodalom szakon, 1977-ben. Spanyol nyelvből hivatásos tolmács, fordító és szakfordító-lektor. A Corvinus Egyetemen tanított gazdasági és diplomáciai szaknyelvet harminc éven át. Több szótárnak volt társszerkesztője, és főszerkesztője volt a Spanyol-magyar / Magyar-spanyol tanulószótárnak (Grimm kiadó, 2006). Teljesen önálló munkája a Grimm kiadó által 2015-ben kiadott Hablando en plata – Magyarán szólva c. spanyol-magyar kifejezés-, szólás- és közmondásszótár. Számos szakmai jellegű publikációja között szerepel pl. a Spanyol fordítóiskola (Holnap kiadó, 2007). Írói ambíciói kamaszkori öntudatra ébredéséig vezetnek vissza, első könyvét azonban negyvenéves korán túl kezdte el írni, és közel egy évtizedig írta. 1997-ben jelent meg A lélekmadár címmel, magánkiadásban, kis példányszámban, kereskedelmi forgalomba nem került. Időközben tovább dolgozott rajta, és tervezi a végleges változat kiadását. Tartalmi elemeit és stílusjegyeit tekintve nagyon hasonló A fekete kristálygömbhöz, műfaját tekintve azonban regény, bár nem a szó klasszikus értelmében.

 

Agócs Károly

A fekete kristálygömb

Az egyes elbeszélések központi témája (apa-komplexus, predesztináltság, művész-lét, szerelem) nem csak fordulatos cselekmények vázát alkotja, hanem tág teret is ad az író számára a lét mélyebb összefüggéseinek és a lélek rejtelmeinek kutatására. Ugyanezek a témák szűkebb dimenziókban, koncentráltan kibontakoztatva jelennek meg a példázatokban és miniatúrákban. Veretes, kristálytiszta stílusban írt intellektuális, misztikus, lélektani próza.

Szépirodalom
Vissza